Zarządca nieruchomości – możliwości i uprawnienia

Zarządca nieruchomości wybierany jest przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota ceduje swoje obowiązki na zarządcę, który jest osobą trzecią lub wyspecjalizowaną firmą, która kompleksowo zajmuje się obsługą danej nieruchomości. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że zarządca nieruchomości jest tożsamą funkcją co administrator. Jest to przekonanie błędne, […]

Czytaj więcej