Zarządca nieruchomości – możliwości i uprawnienia

Zarządca nieruchomości wybierany jest przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota ceduje swoje obowiązki na zarządcę, który jest osobą trzecią lub wyspecjalizowaną firmą, która kompleksowo zajmuje się obsługą danej nieruchomości. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że zarządca nieruchomości jest tożsamą funkcją co administrator. Jest to przekonanie błędne, ponieważ wielu niedoświadczonych i nielicencjonowanych osób świadczy usługi dla wspólnot mieszkaniowych, szczycąc się mianem zarządcy nieruchomości, będąc co najwyżej administratorem.

Zarządca to nie administrator

Wybierany przez wspólnotę mieszkaniową zarządca nieruchomości ma znacznie więcej obowiązków niż administrator. Za co jest odpowiedzialny?

  • Za utrzymanie utrzymywanie czystości i bezpieczeństwa wewnątrz nieruchomości, a także wokół niej.
  • Za terminową kontrolę stanu technicznego budynku (przegląd drożności przewodów wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych, a także przegląd instalacji gazowej, jeśli nieruchomość jest w nią wyposażona.
  • Za dbanie o tzw. części wspólne budynku (ciągi komunikacyjne, garaże itd.).

Sprzątanie to nie wszystko

Zarządca nieruchomości, prócz wymienionych obowiązków, może również być odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji zarządzanego budynku. Może również, w ramach umowy zawartej ze wspólnotą, reprezentować ją w kontaktach z administracją publiczną, sądami itd. Dodatkowo zarządca nieruchomości może doradzać, jakie prace remontowe lub konserwacyjne wykonać, aby w przyszłości uniknąć dodatkowych kosztów. Znajdzie również firmę, która przeprowadzi prace remontowe po atrakcyjnej cenie.  Utrzymanie czystości i zapewnienie bezpieczeństwa nieruchomości jest podstawą pracy zarządcy i jest to wymagane prawem. Jednak doświadczony zarządca może również zaproponować zmiany w aranżacji zieleni otaczającej budynek. Jeśli wybierzemy profesjonalną firmę zarządzającą, możemy być pewni, że zyska na tym nieruchomość i otoczenie wokół niej, a dzięki temu również jej mieszkańcy.