Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Zalety rozwiązania

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie to usługa outsourcingowa, oferowana przez wyspecjalizowane firmy, posiadające doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku. Usługa zarządzania nieruchomościami polega na odpłatnym obsługiwaniu obiektu oraz prowadzeniu działań nadzorczych i administracyjnych. Warto sobie jednak zdawać sprawę, że zarządzanie nieruchomościami to pojęcie znacznie wykraczające poza zakres znaczeniowy administrowania. Niezbędne są do niego odpowiednie umiejętności i licencja. Jednym z dostępnych dla właściciela obiektu rozwiązań jest skorzystanie z usług zarządzania nieruchomościami na zlecenie, czyli oferowanych przez firmę zewnętrzną.

6 zalet zarządzania nieruchomościami na zlecenie

  1. Najwyższe standardy wykonywanych usług. Firmy, oferujące zarządzanie nieruchomościami na zlecenie zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pracowników. Możemy mieć pewność, że nasz budynek będą obsługiwać osoby z licencją Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz przestrzegające standardów zawodowych. Świadczenie usług wykonywane jest na podstawie umowy zlecenia, regulującej stosunki pomiędzy zarządcą a właścicielem obiektu. Firmy posiadają odpowiednie oprogramowanie komputerowe oraz zespół finansowo-księgowy i zaufanych podwykonawców. Ich działania zmierzają do budowania pozytywnego wizerunku dewelopera i integrowania członków wspólnoty.
  2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Firmy zarządcze zobowiązane są do wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku nieprzewidzianych komplikacji, błędów lub nietrafionych inwestycji – właściciel obiektu nie musi obawiać się strat finansowych. Wszelkie szkody, wynikające z uchybień zarządcy lub zaniedbania obowiązków, zostaną pokryte z ubezpieczenia OC.
  3. Inwestowanie i pomnażanie kapitału. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie obejmuje dwie grupy działań – zarządzanie strategiczne, czyli finansowe, techniczne i budowlane oraz zarządzanie operacyjne. Celem drugiego rodzaju czynności jest inwestowanie w nieruchomość za zgodą jej właściciela. Nieruchomość, która jest lokatą kapitału może stać się w takim przypadku dochodową inwestycją i przynieść satysfakcjonujące zyski. Z tego powodu warto wybierać firmy, posiadające doświadczenie na rynku i rekomendacje zadowolonych klientów. Kompleksowe zarządzanie nieruchomością wsparte jest ponad to usługami doradczymi.
  4. Czytelne prowadzenie rozliczeń finansowych. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie obejmuje prowadzenie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie trzeba martwić się zmiennymi regulacjami księgowymi. Wszystkie niezbędne rozliczenia i ewidencje zostaną przygotowane na czas i w sposób przejrzysty. Firma zarządca reguluje zobowiązania finansowe i załatwia sprawy urzędowe. Takie rozwiązanie to dla właściciela obiektu oszczędność czasu, środków finansowych i niepotrzebnego stresu.
  5. Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego. Okresowe kontrole stanu technicznego budynku są w określonym zakresie obowiązkowe raz na rok. Ich organizacją i sprawnym przeprowadzeniem zajmuje się zarządca budynku. Warto mieć przy tym na uwadze, że zgodnie z prawem budowlanym to właśnie on jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych. Troszczy się o jego bezpieczne użytkowanie i bieżącą konserwację.
  6. Zawieranie niezbędnych umów. Zarządzanie nieruchomościami przez firmę zewnętrzną obejmuje ponad to usługę zawierania niezbędnych umów z dostawcami mediów i urzędem skarbowym. Wspólnota mieszkaniowa nie musi wykonywać tego samodzielnie. Podobnie kwestia ta wygląda w odniesieniu do organizowania i nadzorowania prac naprawczych, remontowych i konserwacyjnych. Wszystkie usterki naprawiane są niezwłocznie, a awarie usuwane na bieżąco.