Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami dotyczy administrowania nieruchomością poprzez podejmowanie szeregu decyzji, zlecanie prac o charakterze technicznym i konserwatorski oraz wykonywaniu aktywności mających na celu utrzymanie jej optymalnej gospodarki. Jeśli chodzi o samego zarządcę, czyli osobę zajmującą się tym zagadnieniem to powinien on posiadać licencję, która uprawnia go do pośrednictwa we wszystkich sprawach, które odbywają się pomiędzy właścicielem a najemcami. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna również posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę z różnych gałęzi prawa czy administracji oraz doświadczenie w branży nieruchomości.

Czego dotyczy zarządzanie nieruchomościami?

Aby wszystkie sprawy związane z nieruchomościami były wykonywane rzetelnie oraz w prawidłowy sposób musimy też wiedzieć, czym dokładnie powinien zajmować się nasz zarządca. Do standardowych obowiązków zarządcy nieruchomości należy m.in.:

  • Systematyczne prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego (w tym dokumentacji technicznej);
  • Dbanie o czystość i porządek od strony wewnętrznej i zewnętrznej danego obiektu;
  • Zlecanie prac remontowych oraz konserwacyjnych jeśli zajdzie taka potrzeba;
  • Prowadzenie rozmów oraz podpisywanie umów z firmami dostarczającymi media do budynku;
  • Podpisywanie umów z firmami sprzątającymi i ochroną;
  • Pilnowanie spraw związanych z finansami nieruchomości (w tym obsługa należności);
  • Reprezentowanie właściciela nieruchomości przed różnymi podmiotami (w tym najemcami);
  • Prowadzenie pełnej księgowości;
  • Pilnowanie terminów związanych z obowiązkowymi przeglądami technicznymi.

Poza wyżej wymienionymi obowiązkami zarządca nieruchomości powinien również uczestniczyć w eksmisjach (jeśli zajdzie taka potrzeba), jak również zająć się takimi zagadnieniami, jak komercjalizacja obiektu, kontakt z Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Statystycznym czy też doradztwo w kontekście sprzedaży obiektu.