Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Przepisów jest coraz więcej, w związku z czym zarządzanie nieruchomością w świetle prawa staje się coraz bardziej skomplikowane. W odpowiedzi na ten problem i rosnące zapotrzebowanie rynku na kompleksowe usługi związane z zarządzeniem nieruchomością nasza firma oferuje profesjonalną pomoc w szerokim zakresie obejmującymi aspekty prawne, administracyjne i techniczne.

Zarządzanie nieruchomością to dbałość o terminowość rozliczeń i ich prawidłowość w świetle obowiązujących przepisów oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. To także wyznaczanie innowacyjnego kierunku rozwoju, zarządzanie budżetem w porozumieniu z właścicielem, dbałość o remonty, przeglądy instalacji i bezpieczeństwo techniczne budynku.

Nasza firma oferuje usługi doświadczonych i rzetelnych fachowców z różnych dziedzin, którzy biorą udział w naprawie uszkodzonych instalacji, pracach remontowo-budowlanych oraz w bieżącej obsłudze budynku. Pośredniczymy w zatrudnianiu pracowników. Poprzez właściwe administrowanie i zachowanie sprawności technicznej nieruchomości dbamy o zadowolenie najemców, dążąc jednocześnie do redukcji kosztów użytkowania budynków. Skupiamy się na terminowym sporządzaniu raportów z prowadzonej działalności i konsultowaniu kierunku inwestycji.

Dokładny zakres obowiązków naszych pracowników reguluje podpisywana z właścicielem umowa o zarządzaniu nieruchomością. Na jej podstawie opracowujemy plan zarządzania, w którym zawierane są wszelkie informacje na temat przewidywanych działań, kierunku rozwoju i realizacji założonych celów.

Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Zarządzanie nieruchomością jest procesem długotrwałym, dlatego wiąże się z nieustannym zaangażowaniem w prawidłowe funkcjonowanie inwestycji. Nasza firma stara się prowadzić działania tak, by wartość nieruchomości rosła. Nieruchomościami na zlecenie zarządzamy we Wrocławiu, gdzie możemy pochwalić się licznymi dobrze realizowanymi projektami korzystnego dla właściciela i najemców rozwoju nieruchomości.