Gdzie można zdobyć licencję zarządcy nieruchomością?

Istnieją w Polsce zawody, które chcąc wykonywać zgodnie z obowiązujących prawem, nie wystarczy skończyć, powiedzmy to szkołę kierunkową, dającą podstawową wiedzę merytoryczną, by zacząć karierę w danej branży, konieczne jest posiadanie licencji, uprawniającej do samodzielnego wykonywania zawodu. Taką „profesją” jest, chociażby bycie zarządcą nieruchomości. Zarządzanie nieruchomościami wymaga znajomości szeregu przepisów prawnych, a także wysoce rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych i silnego, zdecydowanego charakteru. Dziś zdradzimy wam, gdzie można starać się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomości?

Kto to jest zarządca nieruchomości?

Do tych najważniejszych obowiązków zarządcy nieruchomości można zaliczyć podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących konkretnych obiektów budowlanych, a także administrowanie nimi. Zarządca bardzo często dokonuje analizy rynku i zatwierdza wysokość stawek czynszowych, planów marketingowych, których celem jest np. przyciągnięcie najemców, czy złożenia propozycji bardziej ekonomicznego wykorzystania obiektu. Jego działania związane są z poprawą opłacalności wynajmu nieruchomości oraz zarządzania jego finansami. Zarządca zatem sporządza plany wydatków do akceptacji przez właściciela i poszukuje nowych, bardziej dochodowych rozwiązań, jak również określa terminy i zasady różnych kontroli, czy też określa wydatki na niezbędne naprawy i renowacje.

Jak uzyskać Licencję Zarządcy Nieruchomości?

Licencję Zarządcy Nieruchomości wydaje Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, jest organem, który przeprowadza kursy praktyczne na Zarządcę Nieruchomości, których ukończenie skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN. Warto tu zaznaczyć, że Licencja Zarządcy Nieruchomości podlega ścisłemu zarachowaniu, listę wydanych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności można znaleźć w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. O licencję Krajowego Zarządcy Nieruchomości, mogą się również starać osoby posiadające licencję nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami (czyli wydaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości).

W przypadku tych dwóch instytucji warto dodać, że np. ustawa zwalnia osoby starające się o uzyskanie Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN z odbycia kursu i zdania egzaminu potwierdzającego jego gotowość do objęcia tytułu Zarządcy w przypadku, jeśli osoba ta ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami. Zwolnienie to obejmuje również osoby, które mają ukończone kierunkowe studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dlaczego dwie różne instytucje?

W związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 r. państwowych licencji zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Instytut Zarządzania Nieruchomościami, celem ochrony, zabezpieczenia interesów obywateli powołał do życia tzw. Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, która to utworzyła ogólnopolski i niezależny wspólny Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Bezpłatnie mogą dopisać się do niego wszyscy dotychczasowi zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe przed zmianą ustawy. Wszystkie pozostałe osoby mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy KIGN po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu.

Czy licencja ma znaczenie? Powiemy tak, spójrzcie, na czym polega działanie, praca zarządcy nieruchomości i odpowiedzcie sobie sami przed sobą, komu intuicja podpowiada, by ufać, osobie, która (z racji przywilejów, jakie daje jej obecne prawo) być może nie przystąpiła do egzaminu potwierdzającego jej wysokie kwalifikacje? Czy osobie, która mimo ukończonych studiów, praktyki podjęła się wysiłku, zdała egzamin uprawniający ją do odbioru licencji krajowego zarządcy nieruchomościami?