Co oznacza termin wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to pojęcie, które po raz pierwszy pojawiło się w Ustawie o własności lokali z roku 1994 roku. Określenie to jest w niej definiowane jako ogół właścicieli mających mieszkania w danej nieruchomości, a ich przynależność do wspólnoty rozpoczyna się automatycznie w chwili zakupienia lokalu i nie można się jej zrzec. Jakie prawa i obowiązki wynikają z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej oraz kto pełni w niej funkcje zarządcy?

Prawa właścicieli mieszkań

W świetle prawa, osoby przynależące do wspólnoty mieszkaniowej mogą korzystać z części wspólnej danej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Cześć wspólna obejmuje m.in. windę, klatkę schodową, dojazdy i dojścia do budynków, domofony, strych oraz podpiwniczenie. Prawo to nie może jednak ograniczać oraz zakłócać praw pozostałych właścicieli, także pobliskich nieruchomości.

Organy wspólnoty mieszkaniowej i sposób jej wyboru

Wspólnota mieszkaniowa reprezentowana jest przez zarządcę oraz przez zarząd (kilkuosobowy). Początkowo funkcję zarządu zazwyczaj pełni deweloper, a dopiero po pewnym czasie mieszkańcy podejmują uchwałę, która ma na celu zmianę administratora nieruchomości. Wówczas zaczyna obowiązywać tzw. zarząd właścicielski, a jego członkiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna. Członkowie są wówczas wybierani spośród właścicieli mieszkań albo spoza ich grona. Dodatkowo zarząd oraz poszczególni członkowie tego organu mogą zostać zawieszeni lub odwołani w pełnieniu swoich obowiązków.

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Funkcją zarządu jest kierowanie kwestiami związanymi ze wspólnotą mieszkaniową, a także reprezentowanie jej na zewnątrz. Bieżącymi sprawami zawiaduje natomiast administrator nieruchomości (na terenie Wrocławia zadania te pełni również nasza firma).

Administrowanie nieruchomościami – ze względu na kompleksowość tego typu działań – warto zlecić zewnętrznej firmie, która zadba o prawidłowe koordynowanie działań oraz będzie w sposób rzetelny prowadzić dokumentację obiektu.